Kurser och Priser

Från och med årskurs 1 har alla elever i kommunen möjlighet att få undervisning på ett instrument, men naturligtvis är man välkommen att börja när som helst under skoltiden, ända upp till trean i gymnasiet. I mån av plats kan vi även ta emot vuxna elever.

Vissa kurser har emellertid en högre intagningsålder (information finns under respektive kurs). Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp och det finns också möjlighet att delta i någon av skolans orkestrar eller ensembler. 

Vi erbjuder undervisning i flera olika instrument, men skulle det mot förmodan vara så att just det instrument du vill spela inte finns med på anmälningsblanketten så ber vi dig ta kontakt med oss - kanske har vi ändå möjlighet att ordna något!

Vi försöker att ta in alla nyanmälda så fort som möjligt. Tyvärr har vi ändå kö till vissa instrument. Vi rekommenderar därför att man kompletterar med ett andrahandsval ifall man söker till gitarr, elgitarr, elbas, piano, slagverk eller solosång.

Ibland händer det att någon vill spela mer än ett instrument. Vi tycker så klart att det är roligt att man på så vis vill öka sina kunskaper inom musikens område, men vi rekommenderar att man lär sig grunderna i ett instrument innan man börjar med ytterligare ett.

Vad kostar det?

 • Instrument-/sångundervisning (barn 1): 500:- per termin
 • Instrument-/sångundervisning (barn 2): 500:- per termin
 • Instrument-/sångundervisning (barn 3): 500:- per termin
 • Instrument-/sångundervisning (barn 4): Ingen avgift
 • Enbart orkester: 200:- per termin - ej i rabattsystem
 • Foto & Film: 500:- per termin
 • Teater, nycirkus & akrobatik: 500:- per termin
 • Gruppverksamhet (8-10 gånger): 200:- per termin
 • Anpassad undervisning - grupp: 200:- per termin
 • Anpassad undervisning - enskilt: 500:- per termin
 • Instrumenthyra: 300:- per termin - ej i rabattsystem
 • Vuxenundervisning: 1 200:- per termin

Information

 • Kulturskolan har ett maxtak på 1 500:- per familj (instrumenthyra ingår ej i maxtaket).
 • Elever som fyllt 18 år går utanför maxtaket. Yngre syskon räknas således som barn 1, barn 2 och så vidare.
 • Maxtaket utgår heller inte om en elev utövar fler än 2 ämnen.
 • Elever som deltar i instrument- eller sångundervisning får medverka i orkester eller sånggrupp utan avgift.
 • De instrument som finns för uthyrning är: trumpet, trombon, fiol, klarinett, saxofon och tvärflöjt.
 • En enskild lektion är normalt 20 minuter lång. I de fall undervisning sker i grupp förlängs lektionen till 30 minuter.
 • Under ett läsår erbjuds eleven minst 26 lektioner, i detta kan även konserttillfällen ingå.
 • Kulturskolan följer i stort den "vanliga" skolans kalender, vilket innebär att vi till exempel har studiedag (och därmed ingen undervisning) samma dagar som denna, såvida inte eleven har kommit överens med sin lärare om något annat. Som regel startar vi något senare och slutar varje termin någon vecka tidigare (se aktuell information på hemsidan).
 • Avgiften betalas mot faktura vid terminens början. Om eleven ändrar sig och inte vill utnyttja sin plats skall målsman meddela detta till Kulturskolan senast den 16:e september och beträffande vårterminen senast den 20:e januari. Har någon sådan anmälan inte gjorts måste avgiften betalas. Erlagd avgift för påbörjad termin återbetalas ej. Anmälan är bindande och gäller tills vidare eller tills uppsägning sker.

Anmälan

Anmälan gör du här.