För föräldrar

Fritidsgårdens Vision

Valborg 2020 ser annorlunda ut i jämförelse med andra år. Fritidsledarna ställer om och fältar på kvällen. 

Inför kvällen arbetar vi utefter en risk och konsekvensanalys kring hur vi hanterar vissa situationer. Den är framarbetat av fritidsledarna inför valborg, den speglar vårt ordinarie arbetssätt till det mesta, och väljer att tillgängliggöra den till vårdnadshavare. 

Läs den här: Riskanalys valborg 2020

 ---------------------------------------

Alla ungdomar ska ha en meningsfull fritid och känna trygghet och glädje i att ha en framtid i Alvesta Kommun"

Fritidsgården är en unik offentlig miljö där besökare och personal möts under öppna och frivilliga former. Att skapa goda möten och relationer är en viktig del av fritidsgårdens uppgift i samhället.

Ett samhälle behöver en mångfald av arenor för att tillse att alla ungdomar blir sedda och hörda. Verksamheten bygger på att olikheter mellan människor ses som en tillgång.

Övergripande gemensamma mål

Verksamhetens syfte ska vara att främja besökarnas personliga och gemensamma utveckling i en god demokratisk miljö där delaktighet är viktig.

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenlig, trygg och drogfri miljö, och ha en pedagogisk och resursmässig självständighet.

Verksamheten är en gemensam angelägenhet i lokalsamhället och ska således vara aktiv i den debatt som förs i samhället.