Särskild prestation

Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

Kriterier för priset:
– Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
– Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

 

<<<Länk till pristagare flik>>>