Kulturstipendium

Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

Alvesta kommuns kulturstipendier ska årligen dela ut 2 olika stipendier.
– Ett arbetsstipendium om totalt 25 000 kronor.
– Ett ungdomsstipendium om totalt 10 000 kronor.

Båda stipendierna ska:
– stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella och konstnärliga områden
– stödja och uppmuntra bevarandet och framväxten av konstnärliga och kulturella insatser i kommunen.
Sökanden till arbetsstipendium ska bo eller tidigare ha verkat i Alvesta kommun.
Sökanden till ungdomsstipendiet ska bo, ha bott eller tidigare varit verksam i Alvesta kommun och vara högst 25 år.

Båda stipendierna kan sökas av person eller grupp.

<<<Länk till pristagare flik>>>