Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

Alvesta kommuns Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

Kriterier för priset:
– Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
– Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.
– Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
– Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Alvesta kommun.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

<<<Länk till pristagare flik>>>