Alvesta kommuns stipendier & priser

Vem vill du uppmärksamma i Alvesta kommun?

Alvesta Kommun har antagit nya kriterier för priser under 2015.
Nytt är att vi numera har två olika kulturstipendier - ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor till de som är max 25 år samt ett arbetsstipendium på 25 000 kronor för alla åldrar.
Det tidigare integrationspriset har döpts om och kallas nu ”integration och mångfaldspris”. Personer, föreningar och organisationer kan söka priserna.

<<<Länk till pristagare flik>>>