Alvesta kommuns stipendier och priser

Vem vill du uppmärksamma i Alvesta kommun?

Alvesta kommun delar årligen ut ett antal stipender och priser inom olika områden.

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.  Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltingen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Sista datum för att föreslå kandidater tillsamtliga priser/stipendier gällande 2021 är 8 november, gäller ej Nybygdenarvet.
Nomineringsblanketter och mer information om respektive pris/stipendie hittar du under respektive rubrik här på hemsidan.
Du kan även läsa mer om respektive pris i 


. Nomineringsblanketten går även att hämta i receptionen på Alvesta kommunhus.

Särskild prestation 

Uppmärksammar ledarinsats, goda förebilder eller idéer som bidrar till nytänkande och främjande av ungdomsverksamhet i Alvesta kommun. Läs mer här

Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap. Läs mer här

Kulturpris

Uppmärksammar en person eller verksamhet som gjort en särskilt god kulturell prestation för Alvesta kommun. Läs mer här

Kulturstipendium

Uppmärksammar och stödjer personer boendes i Alvesta kommun som gjort en särskild kulturprestation. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet, till exempel genom utbildning. Läs mer här

Nybygdenarvet

Uppmärksammar föreningar samt privatpersoner i Västra Torsås församling. Läs mer här 

<<<Länk till pristagare flik>>>