Utställningar 2000-2008

2008

AllboHus 60 år & Broscher
Stenminnen
Flykt & Längtan
Konsthantverk/Design
Från noll till 100 (AGIF)

 2007

Gunnar Ell
Alvesta Nästa!
Ett stänk av Linn?

Om form
Konstskaparen & Kust till kust

 

2006

Vit
Jakt
Krasnystaw kultur/historik/folkkonst

Koppar CU på Huseby
Vitaminer
Foton & Konstig Kokonst

2005

Koppar CU
Själfulla stolar
Roberto Gavino O. Alvesta
Konsthantverk/design
Idyllien
RSMH / M. Widell

2004

Hylla livet
Dåtid-Nutid-Framtid
Sommarutställning
B. LA.
K-Å Källstrand

2003

Julutställning
Elsa Beskow
Skulptur
Sommarutställnig
Konsthantverk
Memory

2002

Två 1700-talsmän
Härlövs Smederna
Sommarutställning
G. Konsthantverk
Dödens riter

2001

Tidens Arv
Svenska Filtar
Grimslövselever
Banverket
ArkitekTUR
Vykort
God Konst

2000

Papper
Blytyper
Vett & Etikett
Våra rum