Sommaruställning 2013

På spaning efter det Småländska, Fantasimodeller av Sven Munck Vad är egentligen den Småländska folksjälen? 2013 års sommarutställning försöker gå till botten med detta.

Förre kommunchefen Sven Munck förgyller utställningen med sina egentillverkade modellhus.

Informationsfolder om På spaning efter det Småländska

Några av Sven Muncks fantasimodeller

Bildspel på Sommarutställningen