Julutställning 2011

Julutställning med målningar från Härlövs kyrka i fokus.

luta och hornMålningarna i Härlövs kyrka är troligtvis målade av kyrkomålaren Pehr Hörberg i slutet av 1700-talet.

Målningarna föreställer olika musikinstrument och sitter på orgelläktaren, dessa är fotodokumenterade av fotografen Ahmad al Maliky från Växjö.

I utställningen finns flera av de avmålade instrumenten på plats, inlånade från bland annat Smålands museum.

Här hittar du en Pochette, Spaltflöjt, Psalmodikon, Ballafon, Stråkharpa och grevinnan de Casa Mirandas egen fiol och mycket annat.

Utställningen pågick 26 novemer - 31 januari 2012.

Klicka här om du vill veta mer om Härlövs kyrka och dess historia