Om verksamheten

Syfte

Huvudmålet med verksamheten är att den ska fungera som ett ansikte utåt för Alvesta kommun, spegla dess historia, landskap, kultur, innevånare, organisationer, skolor och företag mm. Utställningarna ska vara tittvänliga, allmängiltiga, reflekterande och på samma gång spännande och rogivande.

Vi vill försöka lyfta fram och stimulera seendet och förnimma subtila, kanske utrotningshotade kvalitéer. Detta delvis medvetet som en alltmer behövd motpol till den så snabbt växande datoriseringen i vårt samhälle och inte minst som en kontrast till det enorma mediaflödet.

Att det dessutom innebär att den vackra övre vänthallen och den gamla matsalsdelen i stationshuset hålls öppen för allmänheten är en fin bonus. 

Målgrupp

Målgruppen är väntande resenärer, mötande, lämnande och givetvis ortsbor. Specialvisningar för skolklasser och andra grupper arrangeras. En tanke är att försöka integrera och synliggöra det stora antalet invandrare i kommunen, dels rent utställningsmässigt men också i syfte att sprida svensk kultur till dessa grupper på en neutral plats.

Järnvägsstationer finns ju i alla delar av världen och har en likartad atmosfär, som för många känns välbekant. Vidare är Alvesta järnvägsstation ett välkänt begrepp, utsedd av arkitekter till att ha Sveriges vackraste vänthall och därutöver befinna sig i ett utmärkt läge ur turistsynpunkt. Helt enkelt vara en port in till djupa Småland, Öland och framförallt glas- och möbelriket.


Ett forum

En viktig del i utställningsverksamheten är att ge de kommunala utbildningarna inom hantverk, musik och estetik ett forum där man kontinuerligt kan visa upp sina färdigheter.

En annan del ska vara att fungera som en centrumpool där regionens utövande konstnärer, konsthantverkare och kulturarbetare kan ges möjligheter till återkommande utställningar eller konserter. Till detta kan också knytas delprojekt riktade mot konstnärer, kulturarbetare, ungdomar och invandrargrupper.