Om stationshuset

Om stationshuset

UtställningshallenAlvesta stationshus byggdes mellan åren 1907 och 1909. Fastigheten ägs av Jernhusen.

Byggnadsminne

Stationshuset är ett av cirka trettio byggnadsminnen i Kronobergs län. Läs mer om Stationshuset i Länsstyrelsens skrift Alvesta Järnvägsstation.