Taxa för hyra av lokaler & planer

Alla priser är angivna i kronor. 

Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför Alvesta kommun med flera.
Taxa 2: Föreningar registrerade i Alvesta kommun samt kommunala förvaltningar och bolag inom Alvesta kommunkoncern vid enstaka förhyrningar.
Taxa 3: Stödberättigade föreningar i Alvesta kommun med ungdomsverksamhet/seniorverksamhet.

Samlingslokaler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vislandagården/Hagagården 150/tim 100/tim 75/tim
Vislandagården/Hagagården - heldag ( 6 timmar eller mer) 900 kr 600 kr 450 kr
Slätthögskolan - matsal 400/tillfälle 200/tillfälle 200/tillfälle
Sporthallar/gymnastiksalar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar-Alvesta-Vislanda-Moheda-Vegby 275/tim 160/tim 90/tim
Gymnastiksalar, övriga 180/tim 105/tim 75/tim
Motions-/bordtennislokal, Virda bad och sportcenter 190/tim 105/tim 70/tim
Badminton 120/tim/bana 90/tim/bana

70/tim/bana

Simanläggning - Alvesta, Vislanda Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Simbassäng * * **

* = enligt överenskommelse
** = gäller endast för vattensportföreningar för träning/tävling

Idrottsanläggningar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall (15/9-ca 15/3) 650/tim* 250/tim 110/tim
Fotbollsplan, gräs 435/tim 230/tim 105/tim
Grusyta Vegby 275/tim 120/tim 85/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 425/tim 230/tim 110/tim

Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.)

135/tillfälle  135/tillfälle  135/tillfälle
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/tillfälle  70/tillfälle  70/tillfälle

* = eller enligt överenskommelse.
Hyra utom fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse. 

Ej återlämnad nyckel 500:-
Förseningsavgift nyckel ej lämnad i tid 100:-
Avbokningsavgift100:-
Avbokningsavgift arrangemang 200:-
Lagstadgad påminnelesavgift 50:-
Inkassoavgift 160:-

Hyresbelopp under 100:- betalas med fördel kontant på Lokalbokningen. Om räkning begärs faktureras minimibeloppet 100:-

Avbokning

Avbokning måste ske minst 7 dagar i förväg annars debiteras hela hyran. Hyresgästen debiteras extra städning om sådan erfordras. Förstörd inredning/utrustning betalas av hyresgästen.

Arrangemang

Vid arrangemang t ex cuper, tävlingar, uppvisningar, konserter, mässor, kurser, läger tillkommer en avgift på 450 kronor.

Abonnemang

Abonnemang tecknas för de sammanhängande veckor/perioder som hyresgästen önskar. Avbokning kan sedan inte ske. Bokad tid (av förening eller annan) får inte överlåtas till annan nyttjare utan ombokning.

Övrigt

Kulturarrangemang

Cirkus, tivoli o dyl. exkl container 800/dygn

Entrébelagda arrangemang

Vid entrébelagda arrangemang tillkommer en kostnad för arrangören på 10% av biljettintäkterna.

Hyra av omklädningsrum

Kostnad för hyra av omklädningsrum utgår endast om man hyr endast omklädningsrum. Vid förhyrning av kommunala aktivitetsytor ingår omklädningsrum.

Båtplats

Hulevik (1/4 - 30/10) 1800 kronor/båtplats och säsong