Taxa för hyra av lokaler & planer

Alla priser är angivna i kronor. Vid anordnande av fest, dans, årsfest, årsmöte med fest samt entrébelagda arrangemang uttages alltid den högsta hyran.

Taxa 1: Privatpersoner, företag,studieförbund m fl.
Taxa 2: Föreningar registrerade i kommunen
Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i kommunen med ungdomsverksamhet/seniorföreningar

Samlingslokaler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vislandagården/Hagagården 150/tim 100/tim 75/tim
Heldag ( 6 timmar eller mer) 900/tillfälle 600/tillfälle 450/tillfälle
Slätthögskolan - matsal 400/tillfälle 200/tillfälle 200/tillfälle
Gymnastiksal vid bokning av matsal 180/tillfälle 180/tillfälle 180/tillfälle
Sporthallar/gymnastiksalar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar-Alvesta-Vislanda-Vegby 250/tim 145/tim 80/tim
Gymnastiksalar, övriga 155/tim 95/tim 65/tim
Motions-/bordtennislokal, Alvesta 170/tim 95/tim 65/tim
Badminton 90/tim/bana 95/tim/bana 65/tim/bana
Simanläggning - Alvesta, Vislanda Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Simbassäng * * **

* = enligt överenskommelse
** = gäller endast för vattensportföreningar för träning/tävling

Idrottsanläggningar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall(15/9-ca 15/3) 550/tim* 225/tim 99/tim
Fotbollsplan, gräs 395/tim 210/tim 95/tim
Allmän grusyta 220/tim 110/tim 75/tim
Grönkullaplanen 120/tim 80/tim 60/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 395/tim 210/tim 95/tim
Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/tillfälle    
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/tillfälle    

* = eller enligt överenskommelse.
Hyra utom fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse. 

Avgifter:
Ny taxa fr.o.m. 2016-01-01

Ej återlämnad nyckel 500:-
Förseningsavgift nyckel ej lämnad i tid 100:-
Avbokningsavgift100:-
Avbokningsavgift arrangemang 200:-
Lagstadgad påminnelesavgift 50:-
Inkassoavgift 160:-

Hyresbelopp under 100:- betalas med fördel kontant på Lokalbokningen. Om räkning begärs faktureras minimibeloppet 100:-

Avbokning

Avbokning måste ske minst 7 dagar i förväg annars debiteras hela hyran. Hyresgästen debiteras extra städning om sådan erfordras. Förstörd inredning/utrustning betalas av hyresgästen.

Arrangemang

Vid arrangemang t ex cuper, tävlingar, uppvisningar, konserter, mässor, kurser, läger tillkommer en avgift på 450 kronor.

Abonnemang

Abonnemang tecknas för de sammanhängande veckor/perioder som hyresgästen önskar. Avbokning kan sedan inte ske. Bokad tid (av förening eller annan) får inte överlåtas till annan nyttjare utan ombokning.

Övrigt

Kulturarrangemang
Cirkus, tivoli o dyl. exkl container 800/dygn

Entrébelagda arrangemang
Upp till 2000 kr 10 %
2001 kr och därutöver 20 %
Minimiavgift hyra enligt taxa.

Båtplats
Hulevik (1/4 - 30/10) 1500 kronor/båtplats och säsong