Lokaler och planer att hyra

Lokaler och planer att hyra

Lokaler och planer att hyra

Här hittar du information om lokaler som kan bokas för idrott, möten eller evenemang i Alvesta kommun.

Kommunen använder sig av webbokningssystemet FRI vilket ger dig möjlighet att söka lediga tider samt skicka bokningsförfrågan. Är lokalen du vill boka inte med i systemet, kontakta då lokalbokningen för förfrågan.
Boka kommunens lokaler här: Alvesta kommun - Välkommen till Alvesta kommuns lokalbokning

Avgift 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför Alvestakommun med flera.
Avgift 2: Föreningar registrerade i Alvesta kommun samt kommunala förvaltningar och bolag inom Alvesta kommunkoncern vid enstaka förhyrningar.
Avgift 3: Stödberättigade föreningar i Alvesta kommun med ungdomsverksamhet/seniorverksamhet.

Idrottsanläggningar 

Objekt Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
Sporthallar 275 kr/h 160 kr/h 90 kr/h
Gymnastiksalar 180 kr/h 105 kr/h 75 kr/h

Motions-/bordtennislokal Virda Bad
och Sportcenter Alvesta

190 kr/h 105 kr/h 70 kr/h
Badminton 120 kr/h och bana 90 kr/h och bana 80 kr/h och bana
Fotbollsplan, gräs 435 kr/h 230 kr/h 105 kr/h
Grusyta Vegby, Moheda 275 kr/h 120 kr/h 85 kr/h
Virdavallens ishall (15 september – cirka 15 mars) 650 kr/h* 250 kr/h  110 kr/h
Virdavallens friidrottsanläggning 425 kr/h 230 kr/h 110 kr/h
Omklädningsrum/duschrum (1-6 personer)** 70 kr/tillfälle 70 kr/tillfälle 70 kr/tillfälle
Omklädningsrum/duschrum (7-25 personer)** 135 kr/tillfälle 135 kr/tillfälle 135 kr/tillfälle

*eller enligt överenskommelse, hyra utom fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse
**gäller vid förhyrning av endast omklädningsrum enligt överenskommelse

Sporthallar

 • Alvesta Sporthall, Alvesta
 • Prästängens Sporthall, Alvesta
 • Moheda Sporthall, Moheda
 • Vegby Sporthall, Moheda
 • Vislanda Sporthall, Vislanda
 • Lönashults Sporthall, Lönashult

Fotbollsplaner, gräs

 • Virdavallens A-plan, Alvesta
 • Virdavallens B-plan, Alvesta
 • Virdavallens D-plan, Alvesta

Gymnastiksalar

 • Hagaskolans gymnastiksal, Alvesta
 • Hjortsbergaskolans gymnastiksal, Hjortsberga
 • Mohedaskolans gymnastiksal, Moheda
 • Skatelövsskolans gymnastiksal, Skatelöv
 • Slätthögskolans gymnastiksal, Slätthög

Samlinglokaler

Samlingslokaler Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
Vislandagården/Hagagården 150 kr/h 100 kr/h 75 kr/h
Vislandagården/Hagagården - heldag  900 kr 600 kr 450 kr
Slätthögskolans matsal 400 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle

Virda Bad och Sportcenter

Hyra av varmvattenbassäng

Tid Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
Hyra per timme 695 kr 595 kr 415 kr

Hyra av stora simbassängen

Antal Banor Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
1 bana, hyra per timme 220 kr 99 kr 35 kr
6 banor, hyra per timme 1 250 kr 595 kr 199 kr

 Hyra av hel bassäng gäller endast tider som ej är öppna för allmänheten.

Vislandabadet

Hyra av simbassäng

Antal banor Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
1 bana, hyra per timme  310 kr 150 kr 50 kr
banor, hyra per timme 1 250 kr 595 kr 190 kr

Hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och enligt speciell överenskommelse.

Hanaslöv

Hyra anläggningen

Tid Avgift 1 Avgift 2 Avgift 3
Tre timmar 8 500 kr 7 000 kr 3 500 kr

Huleviks båthamn

Båtplats Avgift
Säsongstaxa 1 800 kr

Kulturkällaren

Kulturlokalen i centrala Alvesta.
För information om bokning och priser här.

Övrigt

Övriga avgifter Avgift
Inte återlämnad nyckel/tagg vid hyra av lokaler och anläggningar 500 kr
Förseningsavgift för nyckel/tagg som inte återlämnats i tid 100 kr
Förseningsavgift för nyckel/tagg som inte återlämnats i tid 60 kr
Lagstadgad inkassoavgift 180 kr
Minimibelopp vid faktura för hyra av lokal/anläggning 100 kr
Kulturarrangemang (cirkus, tivoli och dylikt exklusive container) 800 kr/dygn utöver ordinarie taxa för hyrt objekt

Avbokning

Avbokning måste ske minst sju dagar före angivet uthyrningsdatum annars debiteras hela hyran. Alvesta kommun förbehåller sig rätten att med tre veckors varsel ändra/avboka en bokning om särskilda skäl föreligger.

Personal

För extra vaktmästarpersonal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd anläggning inte är bemannad enligt arbetsschema, tillkommer kostnad för föreningar och för övriga hyresgäster. Personal enligt ordinarie arbetsschema under gällande öppettider ingår i lokalhyran. Stöd utgår inte för kostnader avseende extra personal. Alvesta kommun beslutar om lämplig bemanning.

Arrangemang

Vid arrangemang med fri entré till exempel cuper, tävlingar, uppvisningar, konserter, mässor, kurser och läge tillkommer en avgift på 450 kr utöver ordinarie taxa för hyrt objekt.

Vid entrébelagda arrangemang tillkommer en kostnad för arrangören på 10 % av biljettintäkterna.

Abonnemang

Abonnemang tecknas för de sammanhängande veckor/perioder som hyresgästen önskar. Avbokning kan sedan inte ske. Bokad tid (av förening eller annan) får inte överlåtas till annan nyttjare utan ombokning.

Ordning

Separata ordningsregler gäller för respektive lokal/anläggning. Gemensamt för alla lokaler/anläggningar är att det ska finnas en ledare utsedd som ansvarar för att gällande ordningsregler följs. Det är endast tillåtet att nyttja lokalen/anläggningen under bokad tid. Bokad tid (av förening eller annan) får inte överlåtas till annan nyttjare utan ombokning.
Ersättning för, av hyresgästen orsakad skadegörelse, och extra städning i samband med nyttjande av förhyrda lokaler/anläggningar debiteras hyresgästen. Hyresgästen debiteras för förlorad nyckel/tagg. Nyckel/tagg är personligt utfärdad och att anse som en värdehandling.