Musikriket

Musikriket

Musikriket

Musikriket i Kronoberg och Skåne är sedan 2012 en framgångsrik arrangörsutvecklingsmetod där kommunen i samarbete med Musik i Syd ser till att den bästa musiken kommer närmare människan där hon bor. Idén är att man inte ska behöva åka till en storstad för att få musikupp-levelser med professionella musiker. Satsningen har sin grund i Kronoberg och 2020 finns den i 14 kommuner i Kronoberg och Skåne. Hjärtligt välkommen till din lokala musikscen!

Aktuella konserter hittar du på Musikriket.