Maria Lithell

Maria Lithells musik är filmisk och känslodriven. På samma gång lättlyssnad och nyskapande pop som bygger på gränsöverskridande och spännande arrangemang, där fagott, marimba, stråk och harpa samverkar med sedvanliga popinstrument. Texterna kretsar kring berättelser om livets stora frågor och vardagligheter, ofta hämtade från kvinnliga erfarenheter.

Maria Lithells kompositioner spänner över stora områden. Hon blandar och växlar fritt mellan pop, klassiskmusik och electronica.
I hennes musik kan man finna referenser till väsensskilda artister och kompositörer som Björk, Aimee Mann, Stina Nordenstam, Kate Bush och P.J. Harvey. Här finns också referenser till filmmusik.