Större kulturliv

Ett större kulturliv skapar ett attraktivare samhälle!

Kulturen kan blomstra i Alvesta genom att vi bjuder in många fler aktörer att verka här än vi gör nu. Att någon tar initiativen, bjuder in, vill samverka både lokalt, regionalt och nationellt är en nyckelfråga för att vidga kulturlivet menar Simon Herlitz.  Mer kultur i Alvesta skapar i sin tur många synergieffekter för samhället Alvestas utveckling. Kulturarrangemang skapar inte bara upplevelser, utan gemenskap, nya mötesplatser, tankar och nya impulser. Det skapar ett attraktivare samhälle där människor vill bo.

Dessutom skapar publika kulturarrangemang ekonomisk tillväxt vilket inte så många tänker på i tider av ekonomisk åtstramning.

Många tror att kultur bara är en kostnadspost i budgeten. Det är fel. Det finns forskning som vederlagt att varje satsad kulturkrona ger 3 kr tillbaka. Framförallt är det fråga om att restaurangbesök, resor och boenden ökar i samband med bra kulturarrangemang, t.ex. en teaterföreställning.  Tyrolen är ett strålande exempel i Alvesta på en kulturaktör i Alvesta som skapar stor tillväxt för företag i kommunen genom deras 23 600 besökare per år. Kultur och fritid för samtal idag med Tyrolen om uppdrags samverkan.