Uppdragsarrangörer

Uppdragsarrangörer ny modell i Alvesta

Alvestas modell att med Musikriket är att jobba i stark samverkan med kulturföreningar, kulturaktörer och andra förvaltningar i Alvesta kommunen. På uppdrag av kultur och fritid kan här en aktör bli uppdragsarrangör.

Artisten, lokal och tidpunkt kommer vi överens om. Villkoren är att arrangöreren jobbar brett i frågan att sprida kulturen till invånarna och i samverkan med Kommunen, Musik i Syd och andra föreningar.

 Sedan får uppdragsarrangören skapa arrangemanget med allt vad det innebär av: marknadsföring, annonsering, iordningställande av lokal, mottagande av artister och presskontakter mm.

Fördelen med att skapa samverkan lokalt här i Alvesta är att duktiga föreningar och kulturaktörer ofta har en egen trogen publik och en bra lokalkännedom hur man når människorna här. Detta är en förutsättning för att ett evenemang skall lyckas. Om fler aktörer också kan samverka kring ett evenemang en större publik nås. Man kan också få nyfikna kulturintresserade att bredda sitt intresse och göra något som kallas crosscover. En teaterpublik kan bli en operapublik. En publik med stort världsmusik intresse kanske intresserar sig för svensk folkmusik osv. Om flera jobbar sommar korsar man publiken. Större publik uppstår.  Och därmed skapas även större möjligheter för kulturlivet att växa.