Samverkan

Lokal samverkan genom uppdragsarrangörer är Alvesta modell för Musikriket
Kultur och fritid jobbar i samverkan med det lokala kulturlivet i Alvesta genom musikriket konsertserie. Vi har utvecklat en egen uppdragsarrangörsmodell som innebär att föreningar och kulturaktörer som har stor kunskap, kraft och engagemang kan erbjudas att samverka i att arrangera någon av musikrikets musikevenemang.

se mer om uppdragsarrangörsmodellen här

Årets uppdragsarrangörer i Musikriket är: Musikskolan och Alvesta Teaterförening