Andreas Edlund och Torbjörn Näsbom

I programmet slott och koja möts två spel- och instrumenttraditioner, representerade av nyckelharpan och cembalon. En ovanlig och välklingande kombination! Det blir ett möte mellan den folkmusiken och den nobla barock musiken. Cembalon är en symbol för musiken i slottsmiljö medan nyckelharpan var ett av folkets instrument. Med historiens facit i hand, ser vi idag att de två världarna ofta stod varandra nära musikaliskt sett. Torbjörn och Andreas tar med oss på en sällsam resa i tiden, där två samhällsklasser möts, samtalar och spelar tillsammans som om inga hinder i världen finns