Natur

Natur

1. Fågeltornet i Mexarp

Vår och försommar rikt fågelliv bl a med sångsvanar. Belägen vid vägen Hjortsberga kyrka Agnaryd, ca 8 km nordväst om Hjortsberga. Parkeringsplats strax söder om bron.
Se karta till höger >>

2. Hanaslövsberget

Ligger 6 km nordost om Alvesta vid väg 25, skyltat "skidbacke". Strövstigar och skidbacke. Här finns också "Pockers kätil" (Djävulens kittel) som är en håla i ett stort block. Hit gick man tigande och fastande 1 maj. Man tvättade sig i hålans vatten och offrade en slant. Då botades man från sjukdom; men trodde man inte på kuren, fick man de sjukdomar andra botats för.
Se karta till höger >>

3. Spåningslanda

Naturstig längs Spånen. Vacker utsikt från hagmarker och enebackar. Friluftsområde med ridhus, badplats, strövstigar samt ett elljusspår med förbindelse till Hanaslövsberget. Ligger strax öster om Alvesta.
Se karta till höger>>

4. Bländastenen

Ligger söder om Alvesta och strax norr om Blädinge kyrka. Domarring och Bländastenen.
Se karta till höger>>

5. Gravfält

Gravfältet består av ett 40-tal fornlämningar såsom högar, resta stenar, skeppssättningar, domarring, treudd, stensättningar och järnåldersdösen. Ligger 1 km norr om Vislanda Gamla prästgård.
Se karta till höger >>

6. Husebymaden

Söder om Huseby Bruk vid sjön Åsnens norra del. 85 ha fågelsjö, våtmark, strandängar, strövstigar och observationstorn.
Se karta till höger>>

7. Ubbes gravfält Ekebacken

Gravfältet ligger i nordvästra delen av Skatelövsfjorden, strax norr om Skatelövs prästgård. Gravfältet består av ett 60-tal fornlämningar såsom stensättningar, skeppssättningar, högar, resta stenar och hällkistor.
Se karta till höger >>

8. Skatelövsfjorden

Vacker promenadväg norrut längs gamla Holländarevägen. Det är en gammal kyrkväg som slingrar genom en trakt fylld av trolskhet och mystik. Den genomkorsar Västra Torsås och förbinder de forna järnbruken Huseby och Ålshult. Rikt fågelliv. Gravfält från järnåldern på vänster sida. Parkera vid Gamla kyrkogården 300 m öster om Skatelövs kyrka.
Se karta till höger >>

9. Åsnen

Stränderna är vackra med omväxlande natur. Slättbygd finns i norr och bokskogar mot söder. Sjön omges av gammal kulturbygd, rik på fornlämningar. Fågellivet är unikt för Europa med bl a fiskgjuse, storlom, häger och havsörn. Åsnen är en gammal transportled och här hämtades sjömalm till järnbruken Huseby och Ålshult. På Piparelids sluttning mot Åsnen finns flera gravhögar från yngre stenåldern. Just nu pågår grävningsarbete i området, här kan du läsa mer;
www.nationalparkasnen.se
Se karta till höger >>

10. Gravfält

Ligger på västra sidan av Skatelövsfjorden mellan Sjöbylund och Torp i Skatelöv. Ett två kilometer långt sammanhängande gravfält, som består av ett 100-tal fornlämningar, resta stenar, högar och stensättningar. I området finns också en välbevarad runsten vid gården Enet, nära hembygdsgården Rosenlund i Skatelöv.
Se karta till höger >>

11. Opparyd

En gammal jordbruksbygd med vackra mangårdsbyggnader utefter den gamla landsvägen. Ett stort järnåldersgravfält visar på traktens anor och betydelse. Opparyd ligger vid väg 126 vid avtagsväg mot Torne.
Se karta till höger >>

12. Torsås by

Torsås by med storslagen utsikt, är en gammal kultplats. På den ursprungliga platsen för Västra Torsås kyrka ligger idag ett kapell.
Se karta till höger >>

13. Dansestenen och Matavråen

I en blockrik trakt, med många stenåldersfynd, ligger en stor, slät berghäll, Dansestenen. Här träffades man förr till dans. Inte långt därifrån finns en sägenomspunnen stenformation kallad Matavråen, som bildar en sal med bord. Stenarna ligger vid avtagsväg på väg 126 nära Horgefjorden i sjön Åsnen.
Se karta till höger >>

14. Bjurkärr

Naturreservat. Strövstigar mellan 250-åriga bokar och rakstammiga "karolinerekar". Reservatet är beläget på sydspetsen av Hössön en halvö i sjön Åsnen, mellan Torne och Urshult.
Se karta till höger >>

15. Hulevik och Trollberget

Hulevik med vackert landskap och utsikt över sjön Åsnen. 1 km söder om Hulevik ligger Trollberget med strövstigar, grottor och bokskog. Kör vägen Torne-Slagestorp, efter 6 km Hulevik.
Se karta till höger>>

16. Ramnaberg

Från utsiktsplatsen vid Ramnaberg ser man långt ut över Åsnen med omnejd. Vid klart väder syns sju kyrkor. Ramnaberg ligger sydväst om Hulevik, Västra Torsås.
Se karta till höger>>

17. Ulvåsen

Ligger 4 km söder om Hulevik. Parkera vid angiven parkeringsplats i Ulvö by. Promenera längs järnvägsbanken, upplev en fantastisk lövskog och se ett rikt fågelliv.
Se karta till höger >>