Kulturpolitiskt handlingsprogram

Syftet med kulturpolitiken är att med människan i centrum stimulera lokala kulturella uttryck som viktiga utvecklingsfaktorer för vår kommun. Kulturpolitiken skall bidra till aktivitet, deltagande, kunskap och tillgänglighet på de områden som ingår i de kulturella resurserna.

Exempel på lokala kulturella resurser är:

  • Erfarenheter och praktiker bland unga människor, etniska, kulturella och språkliga minoriteter, föreningsaktiva och andra intressegrupperingar
  • Vårt kulturarv inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer
  • Konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner
  • Den naturliga och bebyggda miljön inklusive offentliga och öppna platser
  • Utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverkning och tjänster

Det kulturpolitiska handlingsprogrammet i sin helhet finns här som pdf-dokument!