Virdavallens idrottsplats

Virdavallens idrottsplats

På Virdavallen finns bland annat:

  • Fotbollsplaner
  • Löparbanor
  • Ishall
  • Tennishall
  • Padelhall (privat regi)