Kloster vandringsled

Kloster vandringsled

Kloster vandringsled är ca 1 km lång och bjuder på en unik natur och kulturmiljö.

I början av leden finns informationstavlor som beskriver naturvärden samt klosters historia. Nere vid sjön salen finns en grillplats/rastplats där man kan njuta av lugnet.

Samtliga stigar samt parkeringsplatser är funktionsanpassade.

Hitta till Kloster

Med bil

Från Alvesta, kör länsväg 126 söderut, strax efter du lämnat tätorten tar du vänster mot Blädinge/Benestad, passera järnvägsbron, när du kommer till en kraftig sväng höger svänger du vänster in på en mindre väg, passera samtliga bostadshus så är du strax framme vid parkeringen.

Gå/cykla från Alvesta

Starta vid Sjöparkens parkeringen öster om järnvägsspåret, följ den lilla vägen som går mellan sjön och järnvägsspåret, passera reningsverket, ta bron över ån och du är framme vid Klosterområdet.

Leden är ett projekt där Alvesta kommun fått stöd till Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen via Skogsstyrelsen. Åtgärderna som gjorts bidrar till uppfyllelsen av miljömålet Levande skogar.