Spånenleden

Spånenleden är en 12 km lång vandringsled som går i utkanten av Alvesta samhälle.

Bild på KärrviolLeden följer sjön Spånens västra strand med dess omväxlande och spännande natur, för att sedan fortsätta upp genom Spåningslandas betesmarker och kulturminnen. Leden går vidare genom delar av Alvesta samhälle med dess lövskogsparker och stillsamma villaområden. I utkanten av samhället ligger Bruntes hage där man värnar extra mycket om den ursprungliga miljön. På vägen tillbaka ner mot Spånens strand passeras en vildvuxen sumpskog och vacker tallskog.

Vandra på leden

Leden har tre startpunkter, där det finns större informationstavlor uppsatta, och det går att gå leden åt båda hållen. Leden är märkt med vit/svarta markeringar samt pilar. Markeringarna kommer successivt bytas ut till orange markering. Vandringen går omväxlande på små skogsstigar, grusvägar och asfalterade gångvägar. På flera platser finns rastplatser med bänkar och vid Spånens badplats finns även möjlighet att ta ett svalkande dopp eller grilla. Utmed leden finns ett antal informationsskyltar uppsatta som berättar om naturen du passerar.

Mer utförligt informationsmaterialBild på Blåbär

Ett material om naturvärdena utmed leden har tagits fram. Syftet är att ge en mer detaljerad information om naturvärden utmed leden och materialet riktar sig till skolor och intresserad allmänhet.

Materialet finns att ladda ner här (storlek ca 6 mb).