Vandringsleder & motionsspår

Vandringsleder & motionsspår

Spånenleden

Se sidan om Spånenleden!

Sjölyckans promenadstråk

Se sidan om Sjölyckans promenadstråk!

Vislanda, Kojtasjön och Mellansjön

Hämta broschyr

Grönvita spåret, 7,3 km (grönvit markering)
Mellansjörundan, 6,5 km (rödvit markering)
Gula spåret, ca 4 km (gul markering)
Kojtasjörundan, ca 4 km (gulvit markering)
Röda spåret, ca 6 km (röd markering)

Elljus- och motionsspår

Observera att eljusspåren släcks klockan 22:00 varje dag.

Alvesta

Hagaparken 1,6 km
Hanaslöv 1,2 km. Konstsnö
Hanaslöv-Spånen 9,0 km Längdspår
Spånen 2,5 km

Under september och oktober kommer ett gallringsarbete att utföras i anslutning till Spånenleden och Spånens elljusspår. Informationsskyltar om detta finns uppsatta på plats. Vi ber er iaktta försiktighet i området.


Hälsans stig 4 km hämta karta för Hälsans stig här.

Karta över elljuspåret Spånen - Hanaslöv

Hjortsberga

2,0 km

Lönashult

2,4 km

Moheda

2,5 km

Vislanda

2,7 km