Gym

    Från och med året du fyller 16 får du teckna gymmedlemskap. Uppvisande av legitimation är ett krav.
    Du som är 12 år (i målsmans sällskap) är välkomna att lösa engångsentré till gymmet. (Du ska under hela ditt pass träna tillsammans med målsman.)