Ny multiarena byggs 2023-2024

Mellan april 2023 och hösten 2024 bygger vi en ny multiarena vid Virda bad- och sportcenter.

Under byggtiden är målet att samtliga verksamheter ska vara igång som vanligt, men anpassningar kommer att behöva göras. Här är några av de förändringar som berör dig som besökare. Vi hoppas att du har överseende med att det ibland är lite rörigt.  

Så här påverkas du som besökare under byggtiden

Parkeringsplatser

Från och med 3 april kommer den stora parkeringsplatsen mellan Virda bad och sportcenter och Grönkullaskolan att stängas och under byggtiden användas som etableringsyta. Nya parkeringsplatser kommer att byggas på grönytan mellan simhallen o Grönkullskolan. Denna parkeringsplats beräknas stå klar under juni. Fram till dess så kommer det finnas begränsat antal parkeringsplatser utanför anläggningen. På sikt ska antalet parkeringsplatser öka.

Tillfällig entré på baksidan

En tillfällig entré byggs på ”baksidan” av anläggningen. Den tillfälliga entrén tas i bruk från 13 april och under byggtiden kommer den ordinarie huvudentrén att hållas stängd och endast användas som nödutgång.

Tillfällig reception från 13 april

Under byggtiden kommer receptionen att finnas vid den tillfälliga entrén vid Spegelsalen. Den gamla receptionen försvinner helt när arbetet med utemiljön påbörjas. Korridor och gamla sporthallen kommer inte att påverkas av bygget. Där receptionen finns idag kommer en nödutgång finnas kvar, men den kommer inte att kunna användas som ingång.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsplatser för bilparkering kommer finnas i anslutning till den tillfälliga entrén. Ramp vid entrén finns. Hiss ner till sporthallen är i bruk under byggtiden och tillgänglighetstoaletten är tillgänglig under bygg­tiden.