Fiske

Fiske

Fiskebestämmelser

För att få fiska måste man lösa fiskekort. Fiskekort ger normalt rätt att fiska med mete, kastspö eller pimpel. Fiskekort skall uppvisas på anfordran av tillsyningsman som också har rätt att beslagta redskap av den som saknar fiskekort.
Fiskekort till utvalda sjöar kan köpas via denna länk www.ifiske.se eller via turistinformation.

Lokala bestämmelser

Kräftpest

Fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts inom område med akut kräftpest får inte transporteras därifrån till annan sjö eller annat vattendrag utan föregående desinfektering. Fisk från vatten med akut kräftpest får inte användas som bete i andra vatten än de där den fångats. Sådana vatten skyltas.