Bowlinghall

Bowlinghall

Välkommen till Alvesta bowlinghall!

Alvesta bowlinghall drivs i kommunal regi. Tillgängliga tider för anläggningen är bokade via abonnemanng och vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot enskilda bokningar. Möjlighet till gruppbokning enligt speciell överenskommelse.

Entré till anläggningen sker via Virda bad och sportcenters tillfälliga entré vid anläggningens "baksida". Parkering sker mellan Simhallen och Grönkullaskolan.

Välkommen