Badvattenprover

Varma sommardagar kan vattendrag och bassänger se extra inbjudande ut. Men när och var är det lämpligt att bada?
Personal från kommunen kontrollerar hela sommaren vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid de kommunala badplatserna.Folkhälsomyndighetens webbplats Badplatsen (länk) hittar du resultat av proverna.

Om algblomning upptäcks vid badplats tänk på följande:

  • Barn och husdjur ska inte komma i kontakt med vatten vid algblomning.
  • Barn och husdjur är känsligare än vuxna.
  • Rör inte alger som spolats upp på land.
  • Undvik att bada. Tvätta av dig nog vid kontakt med vattnet.
  • Vid misstänkt algförgiftning sök sjukvård.

Sjukvård akut ring 112. För information 1177 eller läs på www.1177.se
Giftinformationscentralen, vid akuta fall dygnet runt ring 112. För mer allmän information dagtid ring 010-456 6700 eller läs på www.giftinformation.se.

Trevlig badsommar!