Lotterier

Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan enligt vissa regler i lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Förfarandet kräver ofta tillstånd.

Ideela föreningar med hemvist i Alvesta och som avser att sälja lotterna inom kommunen kan söka sådant tillstånd hos Kommunledningskontoret.

Det är Kultur- och fritidsförvaltningen som beslutar om tillstånd för lotterier.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Inspektionen är också central tillsynsmyndighet över lotterilagen.