Stöd till nybildad förening

Villkor

Stöd till nybildad förening kan sökas av förening som varit verksam i minst 6 månader. Kultur- och fritidsnämnden godkänner sedan föreningen som bidragsberättigad förutsatt att de handlingar som efterfrågas i ansökan om stöd till nybildad förening är inskickade. Stödet till nybildad förening är 2500 kronor.
Ansökan görs digitalt via Stöd till nybildad förening-Alvesta kommun.