Stöd som söks årligen

Föreningar som har godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka om årliga stöd. Följande stödformer är möjliga att söka.

  • Aktivitetsstöd
  • Stöd till drift av egen anläggning eller lokal
  • Stöd till förhyrda lokaler
  • Främjandestöd
  • Investeringsstöd

Ansökan öppnas 1 mars sista dag för att ansöka om dessa stöd är 31 maj.

Ansökan görs digitalt via Stöd som söks årligen - Alvesta kommun.