Ledarutbildningsstöd

Ändamål

Stödet avser att främja och utveckla föreningens ledare med inriktning på ungdomsverksamheten.

Villkor

Ledarutbildningsstöd kan sökas av föreningar som har godkänts som bidragsberättigade av Kultur- och fritidsnämnden. 

Stöd

Stöd kan sökas för 100 % av kurskostnaderna, däremot utgår inget stöd för reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Föreningens totala ledarutbildningsstöd per år bestäms av föreningens verksamhet, mätt i antalet gruppaktiviteter/sammankomster för åldern 7-25 år föregående år:

Antal gruppaktiviteter/sammankomster:

  • 20-99 Stödtak 6000 kronor.
  • 100-249 Stödtak 8000 kronor.
  • 250-399 Stödtak 10 000 kronor.
  • 400 + Stödtak 15 000 kronor.

Ansökan

Ansökan om ledarutbildningsstöd ska skickas in senast tre månader efter avslutad kurs. Ansökan sker digitalt via Ledarutbildningsstöd - Alvesta kommun