Kulturarrangemang

Ändamål

Stödja arrangemang inom det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera som äger rum i Alvesta kommun.

Villkor

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten, äga rum i Alvesta kommun och bygga på ideellt arbete. Rimlig publikentré ska bära en del av kostnaderna. Stödet kan sökas av ideella föreningar. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring. Arrangemanget ska vara kopplat till Kompiskortet.

Undantag:

  • Stöd beviljas ej till arrangemang eller verksamhet som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd beviljas ej till skolprojekt.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, inte för produktionen av det som ställs ut.

Stöd

Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd men även som konsultativt stöd eller som stöd med material eller lokal. Stödet kan ges som förlustbidrag.

Ansökan

Sökes löpande och beslut tas fyra gånger per år vid kvartalsslut. Redovisas med verifikat senast två månader efter genomfört arrangemang. Stödet utbetalas efter redovisat arrangemang. I vissa fall kan stödet utbetalas i förskott.

Ansökan görs digitalt via Stöd till Kulturarrangemang - Alvesta kommun

Beslut

Beslut tas av Kultur och fritidsförvaltningen.