Aktiv fritid för alla

Ändamål

Stödet fokuserar på fyra huvudområden:

  • Nå nya målgrupper utifrån jämlikhet och jämställdhet 
  • Öka integration och inkludering
  • Stärka folkhälsan i alla åldrar 
  • Öka samverkan mellan kommunens föreningar

Villkor

Föreningar, pensionärsföreningar och organisationer kan söka stödet. Stöd ges till uppstart och utveckling av verksamheter kopplat till ändamålet.

Stöd

Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd men även som konsultativt stöd eller som stöd med material eller lokal.

Ansökan

Sökes löpande och beslut tas fyra gånger per år vid kvartalsslut. Redovisas med verifikat senast två månader efter genomförd aktivitet. Stödet utbetalas efter redovisad aktivitet. I vissa fall kan stödet utbetalas i förskott.

Ansökan görs digitalt via Stöd till Aktiv fritid för alla - Alvesta kommun.

Beslut

Beslut tas av Kultur och fritidsförvaltningen.