Projektstöd

Det finns tre projektstöd möjliga att söka; Stöd till unga leder unga, Stöd till aktiv fritid för alla och Stöd till kulturarrangemang. Projektstöden söks löpande och senast tre veckor innan det aktuella evenemanget eller projektet startar. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan lämnats in. Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomfört evenemang/projekt. Stödet betalas därefter ut till föreningen. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Stöd utgår ej för ledararvode.

Stöd till unga leder unga

Stöd till unga leder unga syftar till att öka möjligheterna för barn och unga att själva påverka sin fritid. Stödet kan sökas av föreningar där barn och unga i åldern 13-25 år planerar och genomför ett projekt eller evenemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Vid behov kan en mentor likt föreningsledare, fritidsledare och/eller fältsekreterare kopplas till projektet.

Föreningen kan söka stöd för verksamhet där målet är att öka ungas deltagande och delaktighet inom föreningslivet. Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet och lovverksamhet. Stöd till unga leder unga kan beviljas med upp till 15 000 kr.

Länk till ansökan: Ansökan om stöd till Unga leder unga - Alvesta kommun


Stöd till aktiv fritid för alla

Stöd till aktiv fritid för alla syftar till att ge möjlighet för föreningar som vill genomföra aktiviteter eller evenemang utöver den ordinarie verksamheten. Stödet fokuserar på fyra huvudområden:

  • Stärka folkhälsan
  • Nå nya målgrupper
  • Öka integration och inkludering
  • Öka samverkan mellan kommunens föreningar

Stödet kan sökas av föreningar för att genomföra aktiviteter eller evenemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet, lovverksamhet och andra aktiviteter som leder till att fler aktiverar sig. Stöd till aktiv fritid för alla kan beviljas med upp till 15 000 kr.

Länk till ansökan: Ansökan om stöd till Aktiv fritid för alla - Alvesta kommun

 

Stöd till kulturarrangemang

Stöd till kulturarrangemang syftar till att ge möjlighet för föreningar att genomföra arrangemang inom konstnärliga områden som musik, teater, film, dans, konst med mera. Arrangemanget ska äga rum i Alvesta kommun och vara öppet för allmänheten. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring av arrangemanget.

Undantag

  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, men inte för produktionen av det som ställs ut.

Stödet kan sökas av föreningar för att genomföra kulturarrangemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Stödet kan ges som förlustbidrag. Stöd till kulturarrangemang kan beviljas med upp till 20 000 kr.

Länk till ansökan: Ansökan om stöd till Kulturarrangemang - Alvesta kommun