Unga leder unga

Ändamål

Bidragsform kopplad till barnkonventionen för att stärka barn- och ungas möjligheter att själva påverka sin fritid.

Villkor

Unga mellan 13 och 25 år kan söka stödet för olika projekt och evenemang som de själva planerar och genomför. Stödet riktar sig till ungdoms-sektioner, Skol IF, Gårdsråd etcetera.

Stöd

Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd men även som konsultativt stöd eller som stöd med material eller lokal. Vid behov kan en mentor likt förenings-ledare, fritidsledare, fältsekreterare kopplas till projektet.

Ansökan

Sökes löpande och beslut tas fyra gånger per år vid kvartalsslut. Redovisas med verifikat senast två månader efter genomfört arrangemang Stödet utbetalas efter redovisat evenemang. I vissa fall kan stödet utbetalas i förskott. Ansökan görs digitalt via Stöd till Unga leder unga - Alvesta kommun.

Beslut

Beslut tas av Kultur och fritidsförvaltningen.