Föreningsstöd

Kommunala föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för stöden till föreningslivet i Alvesta kommun.

Följande föreningsstöd går att söka via Alvesta kommun:

Stöd som söks årligen

A. Aktivitetsstöd 
B. Stöd till drift av egen anläggning eller lokal
C. Stöd till förhyrda lokaler
D. Främjandestöd
E:1. Investeringsstöd

Stöd som söks löpande

E:2. Stöd till nybildad förening
F. Ledarutbildningsstöd
G. Unga leder unga
H. Aktiv fritid för alla
I. Kulturarrangemang

Du kan läsa mer om de olika stöden här. 

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 mars och sista dag för att ansöka om stöd i kategorin A-E1 är 31 maj. Ansökan som inkommer efter detta behandlas ej utan att särskilda skäl föreligger.
Stöd i kategorin E2-I söks löpande under året.

Kontroll

Ansökande förening är skyldig att lämna de handlingar och uppgifter som Alvesta kommun bedömer nödvändiga för prövning av ansökan och kontroll av lämnade uppgifter. Lämnas inte dessa uppgifter av föreningen betalas inga kommunala stöd ut.

Utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd för kategorierna A-E1 sker året efter. Stöden utbetalas till lokalavdelningens bankgiro/plusgiro. Vid utbetalning kan avdrag göras för skuld till Alvesta kommun.