Föreningsstöd

Föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för stöden till föreningslivet i Alvesta kommun.

Följande föreningsstöd går att söka hos Alvesta kommun. Angivet datum är sista dag för ansökan.

Årligt föreningsstöd – 31 maj

Innefattar de fyra stöden:
Aktivitetsstöd
Stöd till drift av egen anläggning eller lokal
Stöd till förhyrda lokaler
Främjandestöd

Stöd till nya föreningar

Stöd till nybildad förening – löpande
Kompletteringsstöd – löpande

Projektstöd

Stöd till unga leder unga - löpande
Stöd till aktiv fritid för alla - löpande
Stöd till kulturarrangemang – löpande

Investeringsstöd

Investeringsstöd – 1 oktober
Stöd till kartframställning – 1 oktober
Löpande investeringsstöd – löpande

Ledarutbildningsstöd

Ledarutbildningsstöd - löpande

Du kan läsa mer om generella regler för föreningsstöd samt de olika stödformerna i dokumentet Riktlinjer för föreningsstöd i Alvesta kommun.