Vanliga frågor Omsorg & stöd

 • I kommunen finns fem äldreboenden, eller särskilda boenden som det också heter. Dessa är Furuliden i Moheda, Högåsen i Alvesta, Björkliden i Vislanda, Asken i Grimslöv och Torsgården i Lönashult.

  Vill du läsa mer om något av våra äldreboenden kan du göra det här.

 • Om du inte längre klarar av att bo kvar i din bostad finns möjlighet att ansöka om en lägenhet på ett äldreboende/särskilt boende. Ansökan om äldreboende gör du hos biståndshandläggare i respektive hemtjänstområde. Biståndshandläggare nås via kommunens växel, tel. nr 0472-150 00.

  Du kan läsa mer om ansökan här.

 • I möjligaste mån försöker vi att ta hänsyn till eventuella önskemål om att flytta till ett visst äldreboende/särskilt boende. Lägenheterna fördelas dock i första hand utifrån omsorgsbehovet.

  Om du inte blir erbjuden lägenhet på det äldreboende/särskilda boende du önskat, kan du tacka ja till erbjuden plats men samtidigt begära att få stå på väntelista för överflyttning till önskat boende. Tänk i så fall på att det praktiskt innebär att du måste flytta två gånger.

  Om du tackar nej till skäligt erbjudande om lägenhet på ett äldreboende/särskilt boende två gånger, görs en omprövning av ditt behov av äldreboende för att se om ditt behov kvarstår.

 • Avgiften för ett äldreboende består av olika delar. Det är hyra för lägenheten, avgift för personlig omsorg och service (hemtjänst) samt avgift för matkostnad. I hyreskostnaden för lägenheten ingår även trygghetslarm och ett basutbud av TV-kanaler.

  Hyreskostnaden för lägenheterna varierar beroende på storlek på lägenheten.

  Om du vill läsa mer om aktuella avgifter för hemtjänst och mat kan du göra det här.

 • Det finns daglig verksamhet i form av Mötesplatser på samtliga äldreboenden i kommunen. Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter såsom gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata.

  Det finns även daglig verksamhet som är behovsbedömd.

  Om du vill läsa mer om Mötesplatser och daglig verksamhet kan du göra det här.  

 • Om du har fått avslag på en ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta skall göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Omsorgsnämnden, Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

  Vänd dig till handläggare om du behöver hjälp med överklagan. De kan nås via kommunens växel, tel. nr 0472-150 00.

   

 • Kommunen erbjuder inte hushållsnära tjänster.

  De serviceinsatser, exempelvis städ, tvätt och inköp, som utförs av hemtjänsten är behovsbedömda. Du kan läsa mer om vilket stöd du kan få i hemmet här

  Kommunens Fixarservice kan hjälpa dig som är över 65 år med enklare praktiska åtgärder i hemmet, såsom att sätta upp tavlor, byta glödlampor, hämta saker på vind/i källare med mera. Denna tjänst är kostnadsfri. Du kan läsa mer om Fixarservice här

 • Du som vill ha trygghetslarm ansöker om detta hos biståndshandläggaren i respektive hemtjänstområde. Biståndshandläggare nås via kommunens växel, tel. nr 0472-150 00. Vill du läsa mer om trygghetslarm kan du göra det genom att klicka här.

 • Du kan lämna synpunkter, klagomål och förslag genom att fylla i ett webbformulär direkt på vår hemsida, formuläret hittar du här

  Du kan också maila dina synpunkter till E-post eller skicka in dem till Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.¨

  Om du vill lämna dina synpunkter muntligen kan du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska eller socialt ansvarig samordnare. De kan nås via kommunens växel, tel. nr 0472-150 00.