Välfärdsteknik - teknik i vård och omsorg

Välfärdsteknik är digital teknik och innebär att kunna få omsorgsinsatser utförda genom olika tekniska lösningar. Välfärdstekniken är ett komplement till, och inte en ersättning för, den traditionella omsorgen och vården. Syftet är att öka den enskildes livskvalitet genom att skapa förutsättningar för att hon eller han ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen hemmiljö. Insatserna utformas utifrån den enskildes behov efter beslut enligt socialtjänstlagen.

Välfärdsteknik – omsorg och vård på ett nytt sätt

Inom Alvesta kommun finns det idag flera möjligheter till tekniska lösningar för att ge bättre och säkrare omsorg och vård. De som används i kommunen idag är bland annat digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn via kamera nattetid, digital medicindoserare och nyckelfri hemtjänst. 

Avgiften för beviljade insatser, som utförs genom tekniska lösningar, är samma som för övriga hemtjänstinsatser i kommunen.

Vill du veta mera vänligen kontakta Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för e-hälsa, 0472 -155 75 alternativt e-post.

För att ansöka om omsorgsinsatser är du välkommen att kontakta
någon av våra myndighetshandläggare, som nås via kommunens
växel, på telefonnummer 0472 - 150 00.