Tyck till!

Har du förbättringsförslag? Upplever du att vi gjort något fel eller har du synpunkter på vårt bemötande?

För att vi ska kunna bli bättre behöver vi få veta vad du tycker om oss. Dina synpunkter är av stort värde för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Hjälp oss därför att förbättra verksamheten genom att berätta för oss vad du tycker.

Här kan du lämna synpunkter via vår e-tjänst.

Vi har tystnadsplikt och följer sekretesslagen.

Synpunkter och klagomål som kommer in till förvaltningen för arbete och lärande kan bli en allmän handling vilket innebär att de kan komma att begäras ut av allmänhet/massmedia mfl. Handlingar som registreras på förvaltningen och innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen tas bort innan de lämnas ut.