Aktivitet: Barn som upplever våld –hur upptäcker vi och stödjer barnen?

Alvesta kommun anordnar webbföreläsningar av Sveriges kommuner och landsting 26 november 09.00-15.30                           För dig som arbetar inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver?  

Nästan vart tionde barn har upplevt våld i familjen, var tjugonde gör det ofta. Välkommen till en heldag där vi talar om våldets konsekvenser, hur vi kan upptäcka barnen, dilemman när föräldrarna tvistar och hur svårt det kan vara när olika professioner har olika syn.

Ole Hultmann, lektor vid Göteborgs universitet och specialistpsykolog vid BUP talar om våldets påverkan och Björn Tingberg, leg sjuksköterska, psykoterapeut och med dr. vid Karolinska institutet om tidig upptäckt. Linnea Bruno, lektor vid Stockholms universitet talar om dilemman och strategier i förskola och skola och Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola berättar om de olika perspektiv som kan skapa svårigheter i arbetet med barn som upplever våld. Vi får även ta del av erfarenheter från metoo-uppropet #utanskyddsnät samt hur man arbetar i Skaraborg när Kerstin Nettelblad, enhetschef berättar om goda exempel från en verksamhet där olika professioner samverkar för att ge barnen bästa stöd. 

Här hittar du hela programmet!

Tid: Tisdag 26 november 2019, kl. 9.30–15.30 (kaffe serveras från kl. 9)

Plats: Kulturens hus/folkets hus Alvesta

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och övriga inom hälso- och sjukvård, förskola och skola.

Kostnad: Gratis

Anmälan: Anmäl dig här via vår e-tjänst senast 15 november!

Kontaktperson
Socialsekreterare
Louise Fjordevik
Telefonnummer 0472-151 26
E-post louise.fjordevik@alvesta.se

Välkommen!