Våld i nära relationer

Om du blivit slagen eller hotad av någon i din familj eller någon annan som du har en nära relation till, kan du få stöd och hjälp.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Det kan vara barn som utsätter sina föräldrar, en personlig assistent som utsätter sin omsorgstagare. Ibland är det en partner, andra släktingar  eller någon annan närstående som utsätter.

Våld kan drabba alla

Våld kan drabba alla oavsett ålder, kön, kultur, religion, funktionsnedsättning och social tillhörighet. Det kan drabba personer i både heterosexuella och samkönade relationer.

Våldet kan exempelvis vara...
fysiskt såsom slag, örfilar och knuffar,
psykiskt såsom att bli kränkt, få sin frihet begränsad genom att inte få bestämma vad man ska ha på sig för kläder eller att inte få träffa vänner,
sexuellt som är att tvingas vara med i en sexuell handling som man inte vill,
materiellt såsom att ens ägodelar förstörs, exempelvis mobiltelefon eller inredning i syfte att skrämma och begränsa,
ekonomiskt då endast en person i förhållandet har kontroll över och tillgång till alla pengar,
latent som är hot genom gester och kroppspråk som kan orsaka rädsla.

Oavsett om du är man eller kvinna, utsatt för våld eller den som hotat och slagit så kan du söka råda och stöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med.

Det kan också handla om att du blir utestängd från familjens eller släktens gemenskap genom att du inte får vara med när familjen eller släkten träffas eller att du blir utslängd hemifrån. Det kan vara hot om misshandel, dödshot, hot om att föräldrarna ska skilja eller att de ska ta livet av sig. En del föräldrar kan ge stora ekonomiska bestraffningar.

Det kan också vara att familjen övervakar datorer, mobiltelefoner eller lyssnar av telefonsamtal. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Ekonomisk hjälp
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter tex polisen

Kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112.

Barn som upplever våld i en nära relation

Att uppleva våld kan innebära att:

 • Bli utsatt för våld (allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning)
 • Se eller höra våld
 • Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla)
 • Känna av stämningen i hemmet

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

 Gör en orosanmälan
Misstänker du att ett barn far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänsten.
Kontakt:
Reception Parkgatan 6 Tel: 0472-151 84 

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

 • Har du svårt att kontrollera din ilska?
 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit, skrämt eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112.