Synpunkter och klagomål

Har du förbättringsförslag, upplever du att vi gjort något fel eller har du synpunkter på vårt bemötande? Berätta gärna det för oss så att vi kan bli bättre.

För att vi ska kunna bli bättre behöver vi få veta vad du tycker om oss. Dina synpunkter är av stort värde för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Hjälp oss därför att förbättra verksamheten genom att berätta för oss vad du tycker.

Här kan du lämna synpunkter, klagomål och förslag via vår e-tjänst. (Gäller synpunkter på verksamheter inom omsorgförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande).

Vi har tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen

Synpunkter och klagomål som kommer in till oss blir allmän handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut. Vi lämnar inte ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan välja att framföra dina synpunkter anonymt utan att ange namn och kontaktuppgifter, skriv då "anonym" i rutan för namn. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar på synpunkterna.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar registreras i syfte att behandla dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om vår personuppgiftshantering (länk) 

Om problemen inte blir lösta?

Blir problemen inte lösta kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. Om du har synpunkter som rör hälso- och sjukvården kan du även vända dig till Patientnämnden.

Tänk på att du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med

Om din synpunkt rör ett beslut som du är missnöjd med har du möjlighet att överklaga beslutet. Detta ska göras inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Information om hur du överklagar framgår av beslutet.