Rehabilitering

Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso- och sjukvård. Målet är att du som drabbats av sjukdom ska kunna bo i ditt hem. Rehabiliteringen kan bestå av olika åtgärder för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • Nyligen kommit hem från sjukhuset.
  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering på sjukhus
  • Har varit sjuk länge och vill komma igång igen
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utför vardagliga aktiviteter
  • Vårdas av en anhörig där både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med att:

  • Du ska få tillbaka, behålla eller förbättra dina fysiska funktioner.
  • Lägga upp träningsprogram och utföra behandling efter dina behov.
  • Prova ut de hjälpmedel som du behöver.
  • Tillsammans med dig, göra en individuell rehabiliteringsplan.
  • Utvärdera rehabiliteringsperioden med jämna mellanrum för att se hur den fortskrider.

Avgifter för insatser från Kommunrehab

Avgiften för insatser från Kommunrehab år 2024 är 429 kronor per månad, oavsett antal insatser (maxbelopp om 2 575 kronor per månad för år 2024). Insatser för barn och unga under 20 år är avgiftsfria.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Kontakta Kommunrehab

Om du vill komma i kontakt med en arbetsterapeut eller sjukgymnast kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 0472-150 00.