Rehabilitering

Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso- och sjukvård. Målet är att du som drabbats av sjukdom ska kunna bo i ditt hem. Rehabiliteringen kan bestå av olika åtgärder för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • Nyligen kommit hem från sjukhuset.
  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering på sjukhus
  • Har varit sjuk länge och vill komma igång igen
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utför vardagliga aktiviteter
  • Vårdas av en anhörig där både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med att:

  • Du ska få tillbaka, behålla eller förbättra dina fysiska funktioner.
  • Lägga upp träningsprogram och utföra behandling efter dina behov.
  • Prova ut de hjälpmedel som du behöver.
  • Tillsammans med dig, göra en individuell rehabiliteringsplan.
  • Utvärdera rehabiliteringsperioden med jämna mellanrum för att se hur den fortskrider.

Inom varje hemtjänstområde finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Om du behöver komma i kontakt med en arbetsterapeut eller en sjukgymnast kontakta kommunens växel eller respektive hemtjänstområde.