Fritt Val av hjälpmedel

Fritt val innebär att den som har ett långvarigt behov av hjälpmedel har möjlighet att välja hjälpmedel utanför det ordinarie hjälpmedelssortimentet som kommunen har idag.

Syftet med Fritt val av hjälpmedel är att öka den enskildes möjlighet att välja det hjälpmedel som bäst överensstämmer med de personliga behoven och önskemålen. Fritt val är frivilligt och ett komplement till traditionell förskrivning av hjälpmedel.

Du som har behov av hjälpmedel och är intresserad av Fritt val

Det första du gör är att kontakta din förskrivare, kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast,  som bedömmer ditt behov av hjälpmedel. Därefter görs en bedömning om Fritt val är tillämpligt. Är det tillämpligt och du vill, fattas ett beslut om så kallad egenvård. Därefter får du en rekvisition där beloppet för hjälpmedlet finns med. Rekvisitionen använder du när du köper ditt hjälpmedel hos den leverantör du väljer. Om hjälpmedlet kostar mer än rekvisitionsbeloppet står du för den merkostnaden. När du köpt ditt hjälpmedel, är det du som äger och ansvarar för det.

Viktigt att notera är att konsumentköpslagen gäller. Du bör vara noggrann med att ta reda på vad som gäller för byte och retur hos den leverantör du väljer.

Vill du veta mer, ta kontakt med din arbetsterapeut eller sjukgymnast genom kommunens växel på telefon 0472-150 00.