Hjälpmedel

I Kronobergs län är ansvaret för hjälpmedel delat mellan kommunerna och landstinget. Alvesta kommun har ansvaret för de flesta hjälpmedel till personer som är över 18 år och är boende i kommunen.

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten/sjukgymnasten kan hjälpa dig som bor i Alvesta kommun. All hjälpmedelsutlämning föregås av en behovsbedömning som görs av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut/sjukgymnast.

Du lånar ett hjälpmedel så länge du har behov av det. Får du låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig. Du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Underhåll och reparationer

  • Det är du själv som svarar för att se över om ditt hjälpmedel är helt och rent.
  • Uppstår det fel på hjälpmedlet tag snarast kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast.
  • Du får inte själv ändra hjälpmedlet!

Återlämning

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska du återlämna det väl rengjort till hjälpmedelsförrådet på äldreboendetHögåsen i Alvesta.