Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Par kan adoptera sambons, makens eller den registrerade partnerns barn.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en familjesättssekreterare på familjerätten för ett informationssamtal. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning

Efter utbildningen gör familjerätten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Närståendeadoption 

Om du vill göra en närståendeadoption kontaktar du Tingsrätten. Om det gäller en adoption av ett barn under 18 år ska socialnämnden yttra sig i ärendet och får därför uppdraget av Tingsrätten att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Om barnet är 12 år krävs samtycke från barnet. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare.