Informationssamtal vid vårdnadstvister

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Sådant stöd kan bland annat vara samarbetssamtal.

Ni som föräldrar deltar gemensamt i informationssamtalet om det inte finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt. Ta kontakt med familjerätten för att boka ett informationssamtal. 

Intyg efter genomfört samtal

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit i informationssamtal vid vårdnadstvist. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.