Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap  samt adoptioner

Vi arbetar utifrån barns bästa och barns rätt till delaktighet, vilket är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ni som föräldrar kan vända er till oss på familjerätten för rådgivning och information i frågor om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn samt frågor gällande faderskap, föräldraskap, namn och adoption.

Ansökan om informationssamtal (Länk)